પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની સરળ રીત

માહિતી માટે જણાવીએ કે આવકવેરા વિભાગે સમય સમય પર પાનકાર્ડને આધારકાર્ડથી લિંક કરવાની તારીખ લંબાવવામાં આવેલ…

Logo Design Contest For Heal By India Portal

About The Heal by India (HBI) program by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) aims to…

WITH THIS 1 RUPEE NOTE YOU WILL BECOME THE OWNER OF 7 LAKH RUPEES SITTING AT HOME, KNOW HOW

With this 1 rupee word you’ll grow to be the proprietor of seven lakh rupees sitting…

Junior Clerk Exam: આજે લેવાનારી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ્દ

29 જાન્યુઆરી રવિવારે પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ વર્ગ 3 જૂનિયર ક્લાર્કની કુલ 1 હજાર 185 જગ્યા…

Kutumb Sahay Yojana 2022-23 Apply Now

National Family Support Scheme- SankatMochan (NFBS) (A) Eligibility Criteria: The family should be in BPL List…

Gujarat Assembly Election Result 2022 Live Updates

Gujarat Assembly Election Result 2022 Winners Name, Live Counting News, and other essential information are available in…

PMEGP Loan Yojana 2022 Prime Minister’s Employment Generation Program (PMEGP) || will get 25 lakh rupees
Loan

PMEGP Loan Yojana 2022 Prime Minister’s Employment Generation Program (PMEGP) || A new scheme has been…

Non-creamy Layer Certificate Gujarat Online Apply

Non-creamy Layer Certificate Gujarat The requirement of Non-Criminal Certificate is mainly for the students and mainly…

Gujarati News – All Gujarati News Papers India

Gujarati Information App. Learn All Gujarati Information. All Gujarati Newspaper from India. All Gujarat’s Gujarati Information…

Gujarat Gyan Guru Quiz Result – G3q Quiz Result 2022 g3q.co.in

G3q Quiz Result 2022 Details Name of Quiz : Competition Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Comes Under…