સરકાર દ્વારા ધોરણ 9 થી કોલેજ સુધીના વ્યક્તિ માટે ઇ-બાઈક યોજના 10,000 થી 48,000 સુધીની સહાય….

A new scheme has been launched by the concerned authorities of Gujarat government to help the…

How get download online PAN CARD ?

➡️ How We apply for PAN Card Correction? Essentially Choose the Section in this skillet card…

Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana 2022

Name of the scheme Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana Launched by Gujarat Government Total Budget Rs. 168 crore Financial support to…

SPIPA Scholarship 2022 at Digital Gujarat

SPIPA Scholarship 2022 at Digital Gujarat Candidates (Domicile of Gujarat) who have passed the UPSC Civil…

Palak Mata Pita Yojana Documents, Assistance Amount And Application Form 2021

Who will be able to avail the benefits of the scheme? Orphans and destitute children between the…

PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA IN GUJARAT 2022

That is an Software Kind for a one-year life insurance coverage scheme for a person that’s…

Shri Vajpayee Bankable Yojana Apply Online 2022

Scheme Name : Shri Vajpayee Bankable Yojana The Purpose Of The Scheme : self-employment to the…

How to Find Vehicle Owner details with Registration Number ?

The procedure to find vehicle registration details is simple and easy to follow. The Government of…

Gujarat Samras Hostel Admission Open 2022-23 Register Now

Gujarat Samras Hostel List  Ahmedabad Samaras Hostel Rajkot Samaras Hostel Surat Samaras Hostel Vadodara Samaras Hostel…

મહિલાઓને 10 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની મળશે લોન, તમે પણ લો આ યોજનાનો લાભ

The Government of India continues to implement a number of new schemes to empower backward class…