મહિલાઓને 10 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની મળશે લોન, તમે પણ લો આ યોજનાનો લાભ

The Government of India continues to implement a number of new schemes to empower backward class…

Gujarat Samras Hostel Admission Open 2022-23 Register Now

Gujarat Samras Hostel List  Ahmedabad Samaras Hostel Rajkot Samaras Hostel Surat Samaras Hostel Vadodara Samaras Hostel…

ધોરણ 10 મા એક કે બે વિષયમા નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષા અંગેની સૂચનાઓ.

  *ધોરણ 10 મા એક કે બે વિષયમા નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષા અંગેની સૂચનાઓ.*…

NOW EVERYONE WILL GET AADHAR CARD OF RS 25 LAKH! KNOW HOW ??

Now a person can get a personal loan with Aadhaar card. This unique initiative has already…

રોડ અકસ્માત સમયે સરકાર આપે છે 50,000/- સુધીની રૂપિયાની સહાય, યોજના ફોર્મ અને ઓફિશિયલ માહિતી.

If any accident occurs throughout the bounds of Gujarat state whether or not that particular person…

Loan For Foreign Study | વિદેશ અભ્યાસ લોન 2022 | Foreign Education Loan Scheme

નિગમ(GUEEDC) બિનઅનામત વર્ગોની પીડાઓને સમજવાનું કામ કરે છે. બિન અનામત વર્ગની સમસ્યાઓને સમજીને ઉકેલ માટે સરકારશ્રીને ભલામણ કરે…

The government is offering free LPG gas cylinders. Know why ? How to apply ?

A number of government schemes are being run by the central government, providing financial assistance to…

પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના : મહિલાઓને મળશે 5000/- ની સહાય, આ છે જરૂરી દસ્તાવેજ, ઓનલાઇન પણ અરજી કરી શકશે.

● Benefits of the Scheme The women have to register themselves 150 days after their menstrual…

Manav Kalyan Yojana Apply online 2022

Online Form and How to Apply? The Government of Gujarat, known for its advantageous schemes for…

How to get education loan for students

Every parent wants that their son or daughter should do further studies and settle a good…